TARiHÇEMiZ

beylerbeyi_skSüleymaniye kulübünün şubesi olarak 1911 de kurulan Beylerbeyi Terbiye-i Bedeniye kulübü, Harbiyelilerin sivil kulüplerde futbol oynamalarına müsaade edildiği sıralarda birinci kümede büyük varlık göstermiş ve zamanın kalburüstü takımlarını yenerek kuvvet ve kudretini ispat etmiştir. Beylerbeyi Terbiye-i Bedeniye kulübü, İdman Cemiyetleri İttifakına dahil kulüblerden olduğu için; menafi umumiyeye hadim cemiyetler meyanına da ithal edilerek, 1926 senesinde emlak-i milliyeye ait bulunan Beylerbeyindeki meşhur İstavroz çayırı, Vekiller Heyeti kararile Beylerbeyi kulübüne ucuz fiyatla satış yapılmak için alakadarlara emir verilmiştir. O gün 2000 lira sarfedilerek tesviye vesairesi yapılan saha; o tarihten bugüne kadar 12 sene geçtiği halde muhtelif değişikliklere uğrayan spor teşkilatı tarafından bir türlü halledilememiş ve iş adeta bir çıkmaza girmiştir. Beden Terbiyesi 946-47 bütcesine konan 5000 liralık tahsisat, geçen yıl başka sahalara kulanıldığı için, Beylerbeyinin sahası yapılamamıştır. Diğer semt kulüpleri gibi, kendi muhitinden bir veridat temin edemiyen Beylerbeyi kulübü, geçen sene lig maçı hasılatı olarak bölgeden 250 lira almıştır. Bu para onbir oyuncunun yalnız futbol ayakkabılarının satın alınmasına dahi kafi değildir. Kendilerile görüştüğümüz kulüp idare heyeti azaları; saha işi halledilmediği takdirde gelecek sene umumi heyet toplantısında lig maçlarına girmemek için bir karar alacaklarını ve saha işinin 12 senelik gecikmesine sebep olanları takbih edeceklerini söylemektedirler. Beylerbeyliler ikinci küme kulüpleri arasında geçen haftaya kadar ön planda yürümektedirler. Beylerbeyliler birkaç sene evvelisine kadar deniz sporların da bir şöhret sahibi idiler. O kadar ki; Beylerbeyinin üç çiftesi, kulübün denizcilik kaptanı emektar Ömer Akıncıların hümmalı gayreti neticesinde kürek sahasınada adeta geçilmez bir tekne haline gelmiş ve deniz sporları ile uğraşan kulüpler için, Beylerbeyinin üç çiftesi daima birincilikte alem alem olmuştu. Kendisini kulübe vafetmiş olan, Beylerbeyinin kıymetli reisi Ruşen Erman kulübün bugünkü durumu hakında bize şunları söyledi: Bugünkü kadroya güveniyoruz. Bu seneki en büyük kazancımız, aramızdaki profesyonel oyuncuları ekarte etmiş olmamızdır. Şimdiki arkadaşlarımız pür amatördürler. Muntazam olarak idmanlara devam etmekte olan futbolcularımız, gerek rakip takım oyuncularına ve gerekse hakemlere karşı azami nezaketle hareket etmektedirler.

BASKETBOL ŞUBESİ

Daha önceki yıllarda yine tıp alanında uzman bir kadronun yönetimini oluşturduğu Beylerbeyi Profesyonel Basketbol takımı 2.Lig’de oynama başarısı göstermiştir. Faaliyetlerine 2010 yılında tekrar başlayan şubemiz, öncelikli olarak altyapı mücadelesine başladı. Kurulduğu 3ncü yılında TBF Altyapı ligleri Seri A takımları arasına yükselen takımlarımız, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa İkinciliğine de sahiptir.

Doç.Dr.Mustafa Çetiner ile birlikte yeniden faaliyete geçmiştir.