24 Haziran 2024

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İndirimi Güncellendi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi – Beylerbeyi Spor Kulübü Anlaşması

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ile Beylerbeyi Spor Kulübü sporcularımız, 1.derece yakınları ve kulüp personeli için büyük bir anlaşma gerçekleştirdik.

Bu işbirliğini sadece Beylerbeyi Spor Kulübü Basketbol şubesi değil tüm kulüp çalışanlarımız, voleybol ve futbol şubelerimize de kazandırmış olmaktan çok mutluyuz.

Anlaşma kapsamında Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinde tedavi olacak kurumumuz bünyesindeki kişilerin “kurum belgesini belgelemek koşuluyla” 1.derece yakınlarıda dahil ayakta / yatarak tedavileri için gerekli tüm tıbbi müdahalenin @yeditepeuniversitesi Hastanesi tarafından yapılması ve meydana gelen giderlerin anlaşma oranı %20’lik indirim uygulanarak hasta tarafından ödenmesini kapsamaktadır.

Şartlar

•Hasta kabulü; personel, sporcu kimlik kartı ve kimlik bilgileri teyit edilerek yapılacaktır.
•Kurum kimliğini belgelemeyen kurum personeli ve personelin 1.derece yakınları, yapılamayan indirimler konusunda Hastane çalışanlarına herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.
•Hastane’den alınan tüm hizmetler, Hastane tarafından sözleşme koşullarına uygun olarak fatura edilecek, fatura edilen bedelin tamamı nakit veya kredi kartı ile hastadan tahsil edilecektir.
•Hastanın oluşan faturasıyla ilgili tedavi bilgileri, tetkik sonuçları, ameliyat raporları, detaylı fatura dökümleri vb. raporlar fatura ekinde kişiye verilecektir.
•Bu anlaşma yürürlükte kaldığı sürece aşağıda bulunan indirim oranları geçerli olacaktır.

Hizmetler ve Malzemeler

Muayene, Takip, Konsültasyon (Uzman/Öğretim Üyesi)  CARİ – %20
Yoğun Bakım Takip                                                                CARİ – %20
Operatör Ücreti Uzman                                                        CARİ – %20
Operatör Ücreti Öğretim Üyesi                                            CARİ – %20
Anestezi Hekimlik Ücreti                                                      CARİ – %20
Asistan Hekimlik Ücreti                                                        CARİ – %20
Ameliyathane Açılış Ücreti                                                   CARİ – %20
Tıbbi Gaz Kullanım Bedeli                                                    CARİ – %20
Direkt Radyolojik İncelemeler                                              CARİ – %20
Kontrastlı İncelemeler                                                           CARİ – %20
Anjiyografi İncelemeler                                                         CARİ – %20
Girişimsel Radyolojik İncelemeler                                        CARİ – %20
USG / Doppler USG İncelemeleri                                         CARİ – %20
Mamografi                                                                              CARİ – %20
Bilgisayarlı Tomografi                                                           CARİ – %20
Manyetik Rezonans Görüntüleme                                       CARİ – %20
Koroner BT Anjiografisi                                                        CARİ – %20
Endoskopik ve Bronkoskopik İşlemler                                CARİ – %20
Nükleer Tıp                                                                            CARİ – %20
Kemik Dansitometrisi                                                           CARİ – %20
Pet Ct                                                                                     CARİ – %20
Laboratuvar İncelemeleri                                                     CARİ – %20
Tıbbi Patoloji                                                                          CARİ – %20
Tıbbi Genetik                                                                         CARİ – %20
Branş Spesifik İşlemler (Dahili / Cerrahi Branşlar)            CARİ – %20
1. Sınıf Tek Kişilik Yatak                                                        CARİ – %20
Refakatçi Yatağı                                                                    CARİ – %20
Yoğun Bakım Yatağı                                                              CARİ – %20
TTB / SUT DIŞI İŞLEMLER                                                   CARİ – %20
TANIMLANMAMIŞ İŞLEMLER                                             CARİ – %20
İLAÇ BEDELİ                                                                          KÜPÜR
TIBBİ SARF MALZEMELERİ                                                 RAYİÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir